Davki in preoblikovanje družb


Veliko gospodarskih subjektov na trgu se nerado poslužuje statusnih sprememb družbe zaradi strahu pred plačilom visokih davkov. V končni fazi bi ves denar, ki bi ga privarčevali s poslovanjem v tako reformirani družbi, potrošili za plačilo davčnih obveznosti, povezanimi z izvedeno transakcijo. Vendar pa naša zakonodaja predvideva ugodnejšo davčno obravnavo za določene transakcije.

Statusne spremembe


Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) v 579. členu predvideva naslednje oblike statusnih preoblikovanj družb: delitev, združitev, prenos premoženja/prenos dejavnosti in sprememba pravnoorganizacijske oblike. Poleg navedenih, uživajo ugodnejšo davčno obravnavo še zamenjave kapitalskih deležev, kjer je položaj oziroma subjekt obdavčitve nekoliko drugačen.

Pasti preoblikovanja – skrite rezerve


Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2) v 38. členu določa, da se pri delitvah in združitvah skrite rezerve obdavčijo na ravni prenosne družbe v zadnji davčni bilanci pred izvedbo transakcije. Skrite rezerve predstavljajo znesek, ki se izračuna kot razlika med pošteno vrednostjo in davčno vrednostjo sredstev in obveznosti po stanju na dan sestave davčnega obračuna.

Ugodnosti, ki so možne po ZDDPO-2 so sledeče:
  • Oproščenost plačila davka iz naslova skritih rezerv
  • Prenos rezerv in rezervacij
  • Prenos davčnih izgub

Pasti preoblikovanja – dobiček družbe


Pri prenosu premoženja/dejavnosti je zadeva drugačna, saj v tem primeru rezerve niso skrite, temveč se realizirajo in obdavčujejo na drug način. Transakcija pomeni prenos obrata/ov (premoženje - vsa sredstva in obveznosti, ki so s poslovno organizacijskega vidika sposobna tvoriti neodvisno poslovanje) na drugo že ustanovljeno družbo ali na družbo, ki jo v ta namen ustanovi, pri čemer prenosna družba ne preneha (najmanj en obrat mora ostati na prenosni družbi). Pri slednji transakciji se obdavčujejo dobički, ki nastanejo pri prenosu sredstev in obveznosti.

Ugodnosti, ki jih ZDDPO-2 predvideva so sledeče:
  • Prenosna družba za davčne namene oceni prejete VP po tržni ceni, prevzemna pa sredstva in obveznosti, kot da se prenos ni izvedel
  • Prenos rezerv in rezervacij
  • Prenos davčnih izgub

Pasti preoblikovanja – dobiček družbenikov


Tretji sklop predstavljajo zamenjave kapitalskih deležev. Gre za prevzem deležev v kapitalu prevzete družbe, ki ga prevzemna družba financira z izdajo lastnih kapitalskih instrumentov. Za razliko od prej navedenih transakcij, nastanejo tu davčno relevantni učinki le pri družbenikih. Niti prenosna niti prevzemna družba namreč v transakciji ne ustvarjata davčno relevantnih učinkov, saj se zamenja le lastništvo v kapitalu. Ugodnost, ki jo ZDDPO-2 predvideva je odložitev obdavčitve do odsvojitve deleža v prevzemni družbi.

Davčna priglasitev transakcije


Kot je bilo že omenjeno, predvideva naša zakonodaja za navedene transakcije ugodnejšo obravnavo. Natančen postopek koriščenja ugodnosti opredeljuje Zakon o davčnem postopku (ZdavP-2), in sicer od 379. – 381. člena. Z namenom koriščenja ugodnejše davčne obravnave, morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
  • udeležene družbe so rezidenti Slovenije oziroma države članice EU
  • priglasitev opravi prenosna družba

Transakcijo je treba priglasiti pred izvedbo transakcije, pri čemer ima davčni organ možnost zavritve ugodnejše obravnave transakcije. Davčni organ lahko zavrne ugodnejšo obravnavo v primeru, da se izkaže, da za izvedbo transakcije ni poslovnih razlogov, temveč je bil glavni oz. eden izmed glavnih namenov manjše plačilo davka oz. izogibanje davčnim obveznostim. Pri tem mora spoštovati zakonsko določene roke, ki so 45 dni za vse družbe oz. 90 dni za velike družbe. V primeru pasivnosti davčnega organa se šteje, da se z davčno ugodnejšo obravnavo strinja. V primeru kasnejše sprembe okoliščin v zvezi s transakcijo, lahko davčna uprava ponovno obravnava zadevo.

Sklep


Veliko gospodarskih subjekotv se zaradi davčnih posledic večine transakcij pri načrtovanju prihodnih planov omejuje. Večinsko stališče je, da po plačilu vseh davkov, optimizacija poslovanja oziroma zasledovan cilj izgubi svoj namen. Res je, Slovenija je ena izmed držav, ki s svojim davčnim sistemom v veliki meri zavira gospodarstvo, vendar je največji sovražnik večine družb ravno nepoznavanje domačega davčnega sistema. Ta namreč omogoča ugodnejšo davčno obravnavo številnih transakcij, treba jih je le znati izkoristiti.

Vsebine na spletnem mestu ne predstavljajo pravnih nasvetov v konkretni zadevi. Možno je, da vsebina ni ažurirana oziroma da se je po objavi spremenila zakonodaja, sodna praksa ali druge okoliščine. V dvomu predlagamo, da nas pokličete na 0590 91 974 ali pišete na email.
Avtor: JK Group law firm
 
Objavljeno: 01.01.2010

Oznake:
 

 
 

Vas zanima več?

   

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.