Poslovanje z »missing trader« družbami


V zadnjem času je poslovanje z novimi poslovnimi partnerji postalo tvegano, saj se lahko podjetja nehote znajdejo v utajevanju DDV. Nevarnost tiči predvsem v poslovanju z novimi ponudniki tako proizvodov kot tudi storitev.

Preganjanje utajevalcev in drugih udeležencev


Decembra 2007 je davčna uprava, verjetno predvsem zaradi pritiskov s političnega vrha, izdala pojasnilo, na podlagi katerega je začela pospešeno preganjati utajevalce DDV. Problem obstaja že od uveljavitve sistema DDV, vendar se kljub zadostnim sredstvom nadzora za preprečevanje le-teh precej časa ni zgodilo ničesar. Sistem DDV ima značilnost, da je obdavčena končna potrošnja ne pa tudi proizvodni proces, kar je v teoriji poznano kot načelo nevtralnosti.

Kdo je »missing trader«?


»Missing trader« družba je gospodarski subjekt, ki z goljufivim namenom pridobiva blago ali storitve ali to simulira, ne da bi plačal DDV, ki ga je zaračunal na svojih izdanih računih, medtem ko dobavlja blago ali storitve z obračunanim DDV. Subjekt mora biti za utajevanje DDV registriran za namene DDV. Preko ID DDV nato prejemniki računov za dobavljeno blago oziroma storitve uveljavljajo odbitek oziroma zahtevajo vračilo plačanega vstopnega DDV. Utajevanje DDV je mogoče le s sodelovanjem »missing trader« podjetja z drugimi podjetji, ki so vede ali nevede udeleženi v teh transakcijah.

Posledice sodelovanja z »missing trader« družbo


Pri poslovanju z novimi poslovnimi partnerji morate biti pozorni, da se ne boste tudi sami (nevede) zapletli v transakcije »missing traderjev«. Davčna uprava vam namreč lahko v okviru inšpekcijskega pregleda ne prizna pravice do poračuna vstopnega DDV in vam morda celo usporava davčno priznavanje stroška, knjiženega na podlagi računa, katerega ste prejeli s strani družbe, ki ni plačevala svojih davčnih obveznosti. Davčni organ pa ne sme izreči nobenega izmed zgornjih ukrepov, če lahko dokažete, da pri poslovanju z »missing traderjem« niste vedeli, da gre za posel, ki bo del utaje davkov. DURS bo v postopku skušal dokazati, da ste vedeli oziroma bi morali vedeti, da je vaš dobavitelj t.i. »missing trader« oziroma da ste v utaji davkov sodelovali zavedno.

Izognite se tveganju


Zgoraj navednim tveganjem se lahko izognete če dokažete, da so bile storitve dejansko opravljene oziroma dobava blaga dejansko izvršena in da ste dobavitelja dovolj dobro preverili.
V nadaljevanju so opisani indici, ki kažejo na možnost, da je določena družba morebiti »missing trader«:
 • družbe so večinoma novoregistrirani zavezanci za DDV ali dalj časa neaktivne družbe,
 • so brez referenc glede ponujenih poslov, zastopnik je ponavadi mlajša oseba brez strokovnega poslovnega znanja o poslu s katerim se ukvarja oziroma je tuj državljan,
 • svoje dejavnosti ne oglašujejo,
 • večinoma nimajo zaposlenih,
 • navadno so brez poslovnih prostorov in sredstev za izvajanje ponujenih poslov,
 • ponujeni posli in način poslovanja imajo precej tipske značilnosti,
 • ponudbe za precej vredne posle so ponavadi brez formalne pogodbe, kjer bi morale biti določene pravice in obveznosti pogodbenih strank ter okoliščine posla, dobavitelj pa se ponavadi dogovori za posel, v katerem sam ne nosi nikakršnega tveganja,
 • blago navadno ni opremljeno z ustrezno specifikacijo za tržišče na katerega se dobavlja, količinskih popustov ni, pot blaga in računov je brez utemeljenega razloga različna,
 • plačilni pogoji so precej neobičajni (takojšnje plačilo, predplačilo, gotovinsko plačevanje, asignacije in podobno),
 • komunicira se večinoma (po mobitelu) z eno in isto osebo, ki se predstavlja zgolj po imenu,
 • naročanje in fakturiranje blaga je običajno precej nenavadno glede na ustaljeno poslovno prakso.

Preverite poslovnega partnerja


Preden začnete poslovati z novim dobaviteljem je priporočljivo preveriti zgodovino podjetja. V kolikor gre za družbo z zgodovino in referencami se boste lahko upravičeno sklicevali na dejstvo, da niste vedeli za namen dobavitelja. Večina »missing trader« podjetij je novoregistriranih, vendar je treba na tem mestu opozoriti, da velik delež prispevajo tudi podjetja, ki so nekaj časa poslovno mirovala. Pred vstopom v poslovno razmerje tako pridobite izpisek iz sodnega registra, kopijo odločbe o identifikacijski številki za DDV ter preverite veljavnost identifikacijske številke za DDV. V kolikor dobaviteljeva ID DDV ob sklepanju posla ni več veljavna, bo davčni organ zavrnil vaše navedbe o tem, da ste naredili potrebne preveritve. Nadalje je treba preveriti obstoječe podatke o podjetju na internetu in ostalih medijih, ogledati poslovne prostore, preveriti obstoj stacionarne številke,... Priporočamo, da tako preverjate tudi svoje obstoječe poslovne partnerje, saj se je že večkrat zgodilo, da je celo dolgoletni poslovni partner postal »missing trader«.

Izključite svojo odgovornost


V kolikor tekom poslovanja ugotovite, da nehote poslujete z »missing traderjem« in ste torej del verige utajevanja DDV, imate na voljo pravico samoprijave. V tem primeru morate davčnemu organu predložiti resnične, pravilne in popolne podatke pred vročitvijo sklepa o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do začetka postopka o prekršku ali kazenskega postopka.

Veljavnost ID DDV lahko preverite na telefonski številki 01 478 27 91, preko e-pošte clo.durs@gov.si ali po faxu 01 478 27 70. Podatke je možno preveriti tudi na DURS-ovi spletni strani.


Vsebine na spletnem mestu ne predstavljajo pravnih nasvetov v konkretni zadevi. Možno je, da vsebina ni ažurirana oziroma da se je po objavi spremenila zakonodaja, sodna praksa ali druge okoliščine. V dvomu predlagamo, da nas pokličete na 0590 91 974 ali pišete na email.
Avtor: JK Group Law firm
 
Objavljeno: 01.01.2010

Oznake:
 

 
 

Vas zanima več?

   

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.