Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom (sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi) - kakšne o prednosti za podjetja?


Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) kot enega od možnih načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi in s tem delovnega razmerja predvideva sporazum med delavcem in delodajalcem o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Na ta način lahko preneha tako pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas kot tudi pogodba o zaposlitvi za določen čas (to je pred potekom obdobja, za katero je bila sklenjena).

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati z dnem sklenitve sporazuma med delavcem in delodajalcem, razen če je v sporazumu določen drug datum prenehanja. Bistveno je, da pri tem načinu prenehanja delovnega razmerja niti delavcu niti delodajalcu ni treba upoštevati odpovednega roka, določenega z zakonom ali s pogodbo o zaposlitvi. Predlog za sporazumno prenehanje lahko poda bodisi delavec bodisi delodajalec.

Pri sporazumu gre za klasično pogodbo, zato morajo biti izpolnjene vse predpostavke za sklepanje in veljavnost pogodb, predvsem mora priti do soglasja med strankama. Tako npr. ne gre za sporazum, če ena stranka drugi pošlje samo predlog ali besedilo sporazuma, druga stranka pa predloga ne sprejme in besedila sporazuma ne podpiše.

Zakon določa za sporazum o prenehanju le dve formalni zahtevi:
  • sporazum mora biti v pisni obliki; sporazum, ki ni sklenjen v pisni obliki, je neveljaven, kar pomeni, da sporazuma ni mogoče skleniti ustno;
  • sporazum mora obvezno vsebovati določilo (opozorilo) o posledicah, ki nastanejo delavcu zaradi prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi pri uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti (pri Zavodu za zaposlovanje). Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) namreč določa, da delavec, ki mu je delovno razmerje prenehalo zaradi sporazumne razveljavitve, ni upravičen do denarnega nadomestila.
Delavcu pri tem načinu prenehanja zaposlitve ne pripade odpravnina, razen če gre za upokojitev.

Prednosti tega načina prenehanja delovnega razmerja za delodajalca so:
  • ni potrebno dokazovati in utemeljevati odpovednega razloga ter voditi postopka odpovedi (obvestilo delavcu o nameravani odpovedi, zagovor delavca itd.); v sporazumu ni potrebno navajati razloga za prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi in za sklepanje sporazuma;
  • ni potrebno upoštevati odpovednega roka; na isto delovno mesto se lahko takoj zaposli nov delavec;
  • prihranek na račun odpravnine, razen odpravnine ob upokojitvi;
  • ohranitev pozitivnega odnosa z delavcem in izognitev povračilnim ukrepom (prijava inšpekcijam, tožba na ugotovitev nezakonitosti odpovedi itd.).

Kako lahko JK Skupina, pravno in davčno svetovanje d.o.o. pomaga vašemu podjetju:


  • kontakt z delavcem in predstavitev prednosti, ki jih ima zanj sklenitev sporazuma;
  • vodenje pogajanj z delavcem;
  • priprava sporazuma o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi in podpisovanje sporazuma (po pooblastilu podjetja);
  • svetovanje podjetju (po potrebi).

Vsebine na spletnem mestu ne predstavljajo pravnih nasvetov v konkretni zadevi. Možno je, da vsebina ni ažurirana oziroma da se je po objavi spremenila zakonodaja, sodna praksa ali druge okoliščine. V dvomu predlagamo, da nas pokličete na 0590 91 974 ali pišete na email.
Avtor: JK Group Law firm
 
Objavljeno: 01.01.2010

Oznake:
 

 
 

Vas zanima več?

   

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.