Pripravite se na obisk davčnega inšpektorja


Davčna uprava opravlja postopke davčnega inšpekcijskega nadzora ne samo na podlagi ugotovljenih nepravilnosti v družbi temveč tudi na podlagi naključnega izbora. Davčni zavezanci večinoma trepetajo pred obiskom inšpektorja, saj je znano, da ti najdejo napako tudi v najboj čistih družbah. Vendar pa vse le ni tako črno, saj tudi davčni inšpektorji delujejo na podlagi v naprej določenih pravil.

Preventivno ravnanje


Davčni zavezanec se najbolje pripravi na obisk inšpektorja tako, da redno izpolnjuje svoje davčne obveznosti. To pomeni, da dosledno plačuje davke in prispevke ter pazi na plačevanje akontacij dohodnine, davčnih odtegljajev in drugih obveznosti. Pomembno je, da zavezanci dosledno vodijo knjigovodske evidence, iz katerih so razvidne aktivnosti družbe, ter da dokumentirajo vse poslovne dogodke z verodostojnimi knjigovodskimi listinami. Slednje so vsi dokumenti, na podlagi katerih lahko tretja oseba, ki ni bila udeležena v poslovni dogodek, sklepa, da ta nedvomno obstoji.

Vročitev sklepa


Davčni inšpekcijski nadzor se začne z vročitvijo sklepa zavezancu. Na tem mestu je treba opozoriti, da sklepa ni treba vročiti, v kolikor se sumi, da je zavezanec udeležen v davčno utajo. Na začetku postopka ima zavezanec pravico do imenovanja pooblaščenca (navadno je to njegov računovodski servis, priporočljivo pa je imeti lastnega davčnega svetovalca). V kolikor se dvomi v nepristranskost inšpektorja, ima zavezanec na voljo institut izločitve uradne osebe. S tem se na mesto inšpektorja postavi drugega, ki bo lahko strokovno in nepristransko vodil postopek ter na koncu izdal zakonito odločbo.

Obseg postopka


Po obsegu se izvaja celostni nadzor oziroma delni nadzor, kar mora biti opredeljeno v sklepu. V kolikor se izvaja celostni nadzor, ima inšpektor pravico preveriti vse vrste davkov in izpolnjevanje vseh davčnih obveznosti zavezanca. Pri delnem nadzoru gre zgolj za preveritev posameznih vrst davkov, obveznosti oziroma poslov. Na tem mestu opozarjamo, da je bistvena vsebina sklepa. Inšpektor namreč lahko opravlja le tista dejanja oziroma nadzor, ki je opredeljen v sklepu. Po vročitvi sklepa se zavezanec na uvodnem pogovoru seznani z vsebino sklepa in z inšpektorjem pogovori glede poteka samega postopka.

Kraj in čas opravljanja nadzora


Davčni inšpekcijski nadzor se navadno opravlja v prostorih davčnega zavezanca ali pri osebi, ki davčnemu zavezancu vodi knjige evidence. V kolikor zavezanec nima primernih prostorov, kjer bi se nadzor lahko opravljal, se opravi na sedežu davčnega organa. Nadzor se navadno opravlja v običajnem delovnem času, izjemoma se opravlja zunaj delovnega časa, v kolikor zavezanec na to pristane ali je to nujno potrebno zaradi samega nadzora.

Ugotovitveni postopek


Tekom ugotovitvenega postopka se preko dokazovanja preverja pravilnost obračunavanja in plačevanja davka in izpolnjevanja davčnih obveznosti. Pred samim začetkom ugotovitvenega postopka je treba določiti osebo za posredovanje poslovne dokumentacije. Pri tem je treba opozoriti na pravilo: posreduje se izključno dokumentacijo in pojasnila, ki jih inšpektor izrecno zahteva oziroma so vam v korist! Pred začetkom nadzora se je najbolje posvetovati z davčnim strokovnjakom, ki strokovno oceni, katera dokumentacija je primerna za posredovanje in s tem reši marsikatero zagato.

Zapisnik in pripombe


Po koncu ugotovitvenega postopka izda inšpektor o svojih ugotovitvah in zaključkih zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru, v katerem navadno na novo odmeri davčno obveznost. V kolikor se zavezanec z zaključki inšpektorja ne strinja ima pravico vložiti pripombe na zapisnik. V tej fazi postopka ima zavezanec pravico navajati nova dejstva in dokaze, ki davčnemu organu ne bi bili znani že prej. Zavezanec lahko v primeru, da najde nova dejstva in dokaze, vlaga dopolnitve pripomb na zapisnik vse do izdaje dodatnega zapisnika – če se ugotovi drugačna davčna obveznost, oziroma do izdaje odločbe.

Odločba


Davčni organ po koncu inšpekcijskega nadzora izda odločbo, s katero zavezancu odmeri davčno obveznost. Pred izdajo odločbe mora imeti zavezanec možnost izjaviti se o vseh dejstvih in dokazih na katerih temelji odločba. V kolikor mu ta pravica ni bila dana, je to razlog za pritožbo in posledično neveljavnost odločbe. Zoper odločbo ima zavezanec pravico do pritožbe, ki jo vloži na drugostopni organ (ministrstvo za finance). Tudi drugostopni organ, podobno kot prvostopni zadevo reši z odločbo, zoper katero je dovoljeno vložiti tožbo na upravno sodišče. Tožba na upravno sodišče je dovoljena le, v kolikor je bila v postopku pred organom prve stopnje (torej zoper odločbo inšpektorja) vložena pritožba.

Sklep


Davčni inšpekcijski nadzor je v današnjem svetu davčnih utaj precej pogosta zadeva, zato svetujemo, da zavezanci dosledno in pravilno plačujejo davke in izpolnjujejo davčne obveznosti. V kolikor se pričajuje inšpekcijski nadzor, priporočamo posvet z neodvisnim davčnim strokovnjakom, ki bo opravil selekcijo dokumentacije ter tako zmanjšal možnost nastanka škode v družbi.


Vsebine na spletnem mestu ne predstavljajo pravnih nasvetov v konkretni zadevi. Možno je, da vsebina ni ažurirana oziroma da se je po objavi spremenila zakonodaja, sodna praksa ali druge okoliščine. V dvomu predlagamo, da nas pokličete na 0590 91 974 ali pišete na email.
Avtor: JK Group Law firm
 
Objavljeno: 01.01.2010

Oznake:
 

 
 

Vas zanima več?

   

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.